เปรียบเทียบประกันภัยชั้น 1 และ ชั้น 2

เปรียบเทียบ ราคา ประกันภัย รถยนต์

  การทำประกันภัย รถยนต์ ก็คือ การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ โดยย้ายความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถยนต์ไปยังบริษัทที่รับทำประกันภัย รถยนต์นั่นเอง ประกันภัย รถยนต์ช่วยบริหารสินทรัพย์ แม้ไม่อาจคาดคะเนความเสียหายจากอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าชดเชย และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายของคู่กรณี หรือ ค่ารักษาพยาบาลได้ การทำประกันภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่ายังมีรถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ ลดการสูญเสียสินทรัพย์แบบไม่คาดฝันได้ ซึ่งประกันภัยก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 และ ชั้น 2 ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากัน ประกันภัยชั้น 1  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันรถยนต์รูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งแบบมีและไม่มีคู่กรณี อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของเหตุสุดวิสัยอย่างภัยธรรมชาติ น้ำท่วม รถหาย และรถไฟไหม้อีกด้วย รวมทั้งยังช่วยคุ้มครอง และรับผิดชอบคู่กรณีด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันประเภทนี้ก็จะชดเชยค่าอุบัติเหตุ ค่าซ่อมรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคู่กรณีให้อีกด้วย และด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับทุกอุบัติเหตุและความเสียหาย ประกันชั้น 1 จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับที่ยังไม่เชี่ยวชาญการขับรถยนต์มากนัก ไปจนถึงรถยนต์คันใหม่ที่เพิ่งถอยมาได้หมาดๆ รวมไปถึงรถยนต์ทุกรุ่น และราคาที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน […]