เปรียบเทียบ ราคา ประกันภัย รถยนต์

  การทำประกันภัย รถยนต์ ก็คือ การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ โดยย้ายความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถยนต์ไปยังบริษัทที่รับทำประกันภัย รถยนต์นั่นเอง ประกันภัย รถยนต์ช่วยบริหารสินทรัพย์ แม้ไม่อาจคาดคะเนความเสียหายจากอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าชดเชย และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายของคู่กรณี หรือ ค่ารักษาพยาบาลได้ การทำประกันภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่ายังมีรถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ ลดการสูญเสียสินทรัพย์แบบไม่คาดฝันได้ ซึ่งประกันภัยก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 และ ชั้น 2 ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และซื้อแบบไหนคุ้มกว่ากัน

  • ประกันภัยชั้น 1 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันรถยนต์รูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งแบบมีและไม่มีคู่กรณี อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของเหตุสุดวิสัยอย่างภัยธรรมชาติ น้ำท่วม รถหาย และรถไฟไหม้อีกด้วย รวมทั้งยังช่วยคุ้มครอง และรับผิดชอบคู่กรณีด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันประเภทนี้ก็จะชดเชยค่าอุบัติเหตุ ค่าซ่อมรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคู่กรณีให้อีกด้วย และด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับทุกอุบัติเหตุและความเสียหาย ประกันชั้น 1 จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับที่ยังไม่เชี่ยวชาญการขับรถยนต์มากนัก ไปจนถึงรถยนต์คันใหม่ที่เพิ่งถอยมาได้หมาดๆ รวมไปถึงรถยนต์ทุกรุ่น และราคาที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

  • ประกันภัยชั้น 2

เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินและตัวของคู่กรณี อีกทั้งยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณี นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการประกันตัวของผู้เอาประกันด้วย แต่สำหรับรถยนต์ของผู้เอาประกันที่มีความคุ้มครอง ประกันชั้น 2 จะคุ้มครองเฉพาะในกรณีสูญหายและไฟไหม้เท่านั้น ดังนั้น หากรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ แม้จะมีคู่กรณี บริษัทประกันก็จะไม่ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่พอสมควร อีกทั้งยังมีพฤติกรรมขับรถยนต์ไม่ประมาทและเกิดอุบัติเหตุน้อย รวมถึงยังเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีอีกด้วย

นอกจากความแตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองแล้ว ประกันภัยชั้น 1 และชั้น 2 ยังมีความแตกต่างในเรื่องของราคา ซึ่งราคาของประกันภัยชั้น 2 ก็จะถูกกว่าชั้น 1 ซึ่งอยู่ที่ความสมัครใจและความต้องการของผู้เอาประกันภัยว่าแบบไหนที่จะตอบโจทย์การใช้งานรถยนต์ของคุณ โดยสามารถเปรียบเทียบ ราคา ประกันภัย รถยนต์ ได้ง่ายๆ ด้วยการหาข้อมูลของแต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบก่อนว่าความคุ้มครองแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุด 

Leave a Reply

Your email address will not be published.